error: Content is protected !!
Ta'aruf

Kami diperkenalkan melalui sahabat dan saudara kami dengan bertukar CV biodata untuk menggali biografi masing - masing, dan Udin datang ke kediaman Hana bertemu dengan orang tua Hana untuk menyampaikan niat baik Udin ke Hana melalui orang tua Hana. 

Nadzor

Setelah saling cocok dengan data masing - masing , Udin bertemu pertama kalinya secara langsung dengan Hana didampingi orang tua masing-masing. 

Khitbah

Setelah memantapkan hati dengan melakukan istikharah, Kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang Pernikahan. Udin didampingi kedua orang tua bersama keluarga besar mendatangi kediaman Hana untuk melangsungkan proses khitbah bersama dengan kedua orang tua dan keluarga besar dari Hana

Pernikahan

Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, kami akan melangsungkan acara akad nikah yang dihadiri keluarga besar dan kerabat kami di Balai Nikah KUA Pamulang

Kirim Hadiah

Kehadiran dan doa restu Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan karunia yang sangat berarti bagi kami, namun apabila memberi hadiah merupakan ungkapan tanda kasih, silakan mengirimkan ke rekening berikut. Terima kasih, Jazakumullahu khairan.

a.n Achmad Syaprudin

1640003026277
Salin Rekening

a.n Achmad Syaprudin

050901033263506
Salin Rekening

a.n Achmad Syaprudin

0801205929
Salin Rekening